Za kontrolni pregled se šteje pregled, ki je namenjen pregledu izvidov naročenih preiskav, kontrolo zaradi čiščenja ali preverbe rezultatov zdravljenja. V kolikor ste imeli pri nas opravljen kirurški poseg, je kontrolni pregled že vštet v ceno te storitve.