dr. Matej Delakorda, dr. med., specialist otorinolaringologije

Diplomiral je na Medicinski fakulteti v Ljubljani leta 2003. Že v času specializacije iz otorinolaringologije je končal podiplomski študij Biomedicine. Leta 2010 je s pohvalo opravil specialistični izpit in se istega leta zaposlil na Oddelku za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo Splošne bolnišnice Celje. Leta 2020 je na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani doktoriral z nalogo s področja obstruktivnih motenj dihanja med spanjem. Pri svojem delu se največ posveča diagnostiki in kirurškem zdravljenju smrčanja in motenj dihanja med spanjem. Ukvarja se tudi s kirurgijo vratu, ščitnice, endoskopskimi posegi v nosu in obnosnih votlinah ter otorinolaringološkimi operacijami pri otrocih. Obvlada oskrbo poškodb obraza in rekonstrukcijo mehkih tkiv po odstranitvi kožnih malignomov na obrazu in vratu. Redno se udeležuje izobraževanj in izpopolnjevanj doma in tujini. Je član Slovenskega združenja otorinolaringologov.

Sodelavci:

prim. mag. Igor Koren, dr. med., specialist pulmolog

Leta 1981 je diplomiral na Medicinski fakulteti v Ljubljani, kjer je šest let kasneje zaključil dve-semestrski študij iz pulmologije z diplomsko nalogo »Uspešnost upogljive bronhoskopije v diagnostiki tumorjev pljuč«. Konec leta 1988 je opravil magisterij iz kliničnih medicinskih ved na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Magistrska naloga: “Celice v pljučnem izpirku bolnikov z astmo”. Leto kasneje je zaključil specializacijo iz interne medicine v Ljubljani. Naziv primarija pa pridobil leta 1997. Je sodni izvedenec za interno medicino od leta 2000 dalje. Štirinajst let je bil vodja Enote intenzivne terapije v Bolnišnici Topolšica, sedem let pa predstojnik pljučnega oddelka Bolnišnice Topolšica. Vsakoletno se izobražuje na seminarjih po domovini in tujini. Je dobitnik Prešernove nagrade za študente in Levičnikove nagrade za znanstveno-raziskovalno delo na področju pulmologije. Mag. Koren ima 37 nosilnih strokovnih prispevkov v domači in tuji literaturi. Leta 2011 je pridobil specializacijo iz pnevmologije iz naslova minulega dela. Je glavni mentor za specializante interne medicine.

Andrej Florjan, dr. med., specialist otorinolaringolog

Diplomant Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Od leta 2010 je zaposlen Na oddelku za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo Splošne bolnišnice Celje. Specializacijo iz otorinolaringologije je zaključil leta 2016. Njegovo primarno področje dela je kirurgija ušesa ter plastična rekonstruktivna kirurgija obraza. Vsakodnevno opravlja tako ambulantno kot operativno delo na vseh glavnih področjih otorinolaringologije. Redno se udeležuje delavnic doma in v tujini ter tako širi nabor znanj in veščin na področju otorinolaringologije ter plastične kirurgije obraza.