Prvi specialistični otorinolaringološki pregled

Pregled vključuje celotno ORL področje – ušesa, nos, usta, žrelo, grlo, vrat in obraz. Po potrebi opravimo tudi rigidno endoskopijo nosu in fleksibilno endoskopijo zgornjih dihal, kar je že všteto v ceno pregleda.

Kontrolni specialistični otorinolaringološki pregled

Za kontrolni pregled se šteje pregled, ki je namenjen pregledu izvidov naročenih preiskav, kontrolo zaradi čiščenja ali preverbe rezultatov zdravljenja. V kolikor ste imeli pri nas opravljen kirurški poseg, je kontrolni pregled že vštet v ceno te storitve.